Prosimy czekać... Płatność jest realizowana.
Prosimy nie wyłączać okna przeglądarki.

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.


I LIKE FASHION SPÓŁKA CYWILNA, Bartąska 120/23, 10-687 Olsztyn jest Administratorem Twoich danych osobowych.


W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: ilikefashion1@wp.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora


Jako Administrator Twoich danych osobowych:

  1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: www.ilikefashion.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
  3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
  • imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar – w celu zawarcia i wykonania umowy
  • imię, nazwisko, adres email, rozmiar – w celach marketingowych

Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: ilikefashion1@wp.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie. Nie będziemy profilować Twoich danych. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie www.ilikefashion.pl pliki cookies. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
telefon:
510-318-462
9:00-17:00 (pon-pt)

email:ilikefashion1@wp.pl
Adres:
ul. Bartąska 120/23
10-687 Olsztyn
© 2019 ILIKEFASHION. ALL RIGHT RESERVED.
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.